PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

O nas


Dzieło Kolpinga to katolicki związek świeckich, który od ponad 150 lat wprowadza w życie ideę pomocy dla samopomocy, czyli pomocy wyzwalającej inicjatywę, która motywuje do działania. Najmniejszą, podstawową jednostką organizacyjną Dzieła Kolpinga jest Rodzina Kolpinga składająca się z co najmniej 15 osób powyżej 16 roku życia, posiadająca osobowość prawną i działająca z reguły na terenie parafii. Na czele Rodziny stoi Zarząd wybrany w sposób demokratyczny, na określoną statutowo kadencję. W skład Zarządu wchodzi proboszcz lub wikary parafii, przy której działa Rodzina, który jest jej duchowym opiekunem noszącym tytuł Prezesa.
Rodziny Kolpinga zrzeszone są w Związku Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie. Związek koordynuje i wspiera działalność Rodzin, realizuje projekty dla całej kolpingowskiej wspólnoty oraz reprezentuje Rodziny w życiu społecznym, politycznym oraz kościelnym na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej. Związek należy do Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Kolonii.
Obecnie Dzieło Kolpinga zrzesza około 470 000 członków działających w około 5 800 Rodzinach Kolpinga w 61 krajach świata. W Polsce istnieje 40 Rodzin Kolpinga, w których działa ponad 1000 członków.
 

MISJA
Członkowie Dzieła Kolpinga postępują zgodnie z ideami głoszonymi przez założyciela i Patrona związku – księdza Adolfa Kolpinga, zaś mottem działania są słowa:

Jako chrześcijanie trwamy mocni w wierze, troszczymy się o rodzinę, doceniamy wartość i godność pracy oraz pomagamy lokalnym społecznościom.
 

DZIAŁALNOŚĆ
Dzieło Kolpinga prowadzi szeroką działalność na rzecz osób najbardziej potrzebujących wsparcia, w szczególności osób bezrobotnych, młodzieży i dzieci. Zgodnie z zasadą „pomocy dla samopomocy” stara się nie tylko zaspokoić najpilniejsze ich potrzeby, ale także poprzez udzielaną pomoc angażować potrzebujących w aktywne rozwiązywanie własnych problemów, wyzwalać w nich inicjatywę i stwarzać im możliwości do dalszego samodzielnego działania.

Dzięki kolpingowskim ośrodkom dla bezrobotnych:
• 1131 osób znalazło pracę,
• 3239 osób wzięło udział w szkoleniach i kursach zawodowych,
• 5086 osób skorzystało z doradztwa zawodowego,
• 7591 osób skorzystało z usług pośrednictwa pracy.

W kolpingowskich świetlicach środowiskowych:
• 1655 dzieci zostało objętych opieką
• 52 sekcje zainteresowań rozwijały umiejętności swoich podopiecznych
Poprzez kolpingowskie projekty młodzieżowe:
• 17 młodych ludzi odbyło roczny wolontariat za granicą,
• Zorganizowano 42 międzynarodowe spotkania młodzieżowe,
• 847 młodych ludzi uczestniczyło w międzynarodowych wymianach młodzieży.
W ramach kolpingowskiej współpracy międzynarodowej:
• współpracujemy ze Związkami Kolpinga w 9 krajach,
• istnieje 11 partnerstw polsko-niemieckich,
• zorganizowaliśmy 65 międzynarodowych spotkań w kraju,
• uczestniczyliśmy w 47 spotkaniach międzynarodowych za granicą.
 

ZARZĄD ZWIĄZKU CENTRALNEGO DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE:
ks. Józef Jakubiec – Prezes Dzieła Kolpinga w Polsce
Robert Prusak – Przewodniczący Zarządu
Beata harasimowicz – Wiceprzewodnicząca Zarządu
Krzysztof Wolski – Sekretarz Naczelny
Urszula Trojańska – Skarbnik Zarządu
Grażyna Płachta-Rzepka – Pisarz Zarządu
Józef Pabian– Członek Zarządu
 

STATUT:
Statut Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce   -  pokażBliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego