PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Z pożytkiem dla Seniora

2016-07-01

Jest nam milo poinformować o rozpoczęciu projektu „Z pożytkiem dla Seniora” w ramach, którego będzie prowadzone poradnictwo prawne dla osób w wieku 60+. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do bezpłatnego poradnictwa prawno-obywatelskiego wśród 660 osób starszych 60+ na terenie woj. małopolskiego. Grupę docelową stanowią osoby w wieku 60+ znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i mające potrzebę skorzystania z porad prawnych/obywatelskich. Termin realizacji projektu od 01.07 do 31.12.2016. Projekt jest realizowany w...


Pismo procesowe przez internet


2015-07-24

Projekt rozporządzenia zakłada, ze każdy będzie mógł skorzystać z systemu teleinformatycznego. Wystarczy podać imię, nazwisko i PESEL.   Artykuł 126 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 101 z zm.) wspomina...Projekt: Seniorzy dla demokracji


2015-04-09

 Jest nam milo poinformowac o rozpoczęciu projektu Seniorzy dla demokracji w ramach, którego będzie prowadzone poradnictwo prawne dla osób w wieku 60+.   Projekt ma na celu aktywizację społeczną seniorów przez...Reforma prawa spadkowego


2015-02-05

 Reforma prawa spadkowego, którą zajmuje się Sejm, została nazwana przez prokuratora generalnego rewolucją. Ofiarą rewolucji będą droższe kredyty i pożyczki.   Głównym celem nowelizacji kodeksu cywilnego i...
Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego