PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Z pożytkiem dla Seniora

2016-07-01

Jest nam milo poinformować o rozpoczęciu projektu „Z pożytkiem dla Seniora” w ramach, którego będzie prowadzone poradnictwo prawne dla osób w wieku 60+. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do bezpłatnego poradnictwa prawno-obywatelskiego wśród 660 osób starszych 60+ na terenie woj. małopolskiego. Grupę docelową stanowią osoby w wieku 60+ znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i mające potrzebę skorzystania z porad prawnych/obywatelskich. Termin realizacji projektu od 01.07 do 31.12.2016. Projekt jest realizowany w...


Ślub konkordatowy


2014-12-15

  Od 1998 r. małżeństwo może być zawarte gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę zawarcia...Spotkanie z prawnikiem w Brzesku - 18.12.2014!


2014-12-15

 Zapraszamy na bezpłatne warsztaty "Wiem-potrafię-działam"  w Brzesku!        Termin: 18.12.2014. (czwartek),     Miejsce: Rodzina Kolpinga w Brzesku          ...Portal Zbiórek Publicznych - rozwiązanie dla darczyńców i organizatorów


2014-12-08

Portal Zbiórek Publicznych - rozwiązanie dla darczyńców i organizatorów

  Organizatorzy mogą szybko zgłosić i rozliczyć zbiórkę publiczną. Darczyńcy zaś sprawdzić, kto prowadzi zbiórkę i jak spożytkował przekazane środki. To ważne, szczególnie w okresie przedświątecznym,...
Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego