PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Z pożytkiem dla Seniora

2016-07-01

Jest nam milo poinformować o rozpoczęciu projektu „Z pożytkiem dla Seniora” w ramach, którego będzie prowadzone poradnictwo prawne dla osób w wieku 60+. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do bezpłatnego poradnictwa prawno-obywatelskiego wśród 660 osób starszych 60+ na terenie woj. małopolskiego. Grupę docelową stanowią osoby w wieku 60+ znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i mające potrzebę skorzystania z porad prawnych/obywatelskich. Termin realizacji projektu od 01.07 do 31.12.2016. Projekt jest realizowany w...


Problemy z rozsyłaniem newslettera


2012-09-07

Przepraszamy za problemy z odbieraniem naszego newslettera Bliżej Obywatela. Z Uwagi na techniczne ograniczenia od jakiegoś czasu nie możemy wysyłać publikacji za pomocą subskrypcji. Bieżące numery dostępne są na stronie...Pomoc prawna dla najuboższych: poselski projekt nierealny


2012-09-04

Rząd ocenił negatywnie poselski projekt zobowiązujący gminy do udzielania bezpłatnej pomocy prawnej osobom najuboższym. Zgodnie z projektem pomoc ta byłaby świadczona jako zadanie własne i udzielana na etapie przedsądowym w postaci:...Dodatkowe terminy działalności Centrum w Bochni


2012-08-23

Od sierpnia b.r. Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Bochni uruchamia dwa dodatkowe dni, w których będą świadczone bezpłatne porady prawne dla osób z terenu powiatu bocheńskiego. Jest to pierwszy i ostatni piątek...
Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego