PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Z pożytkiem dla Seniora

2016-07-01

Jest nam milo poinformować o rozpoczęciu projektu „Z pożytkiem dla Seniora” w ramach, którego będzie prowadzone poradnictwo prawne dla osób w wieku 60+. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do bezpłatnego poradnictwa prawno-obywatelskiego wśród 660 osób starszych 60+ na terenie woj. małopolskiego. Grupę docelową stanowią osoby w wieku 60+ znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i mające potrzebę skorzystania z porad prawnych/obywatelskich. Termin realizacji projektu od 01.07 do 31.12.2016. Projekt jest realizowany w...


Bezpłatne porady prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu olkuskiego!


2011-12-14

Miło nam poinformować, że Związek Centralny Dzieła Kolpinga otrzymał zgodę na rozszerzenie projektu "Bliżej Obywatela - bezpłatne porady prawne i obywatelskie" o teren powiatu olkuskiego. Potrzeba objęcia projektem tego rejonu...Przerwa świąteczna Centrum w Luborzycy


2011-12-14

Z powodu przerwy świątecznej w dniach: 21.12 (środa) 27.12 (wtorek) 28.12 (środa) Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Kocmyrzowie - Luborzycy  będzie nieczynne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejne dyżury...KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT


2011-12-01

Zaproszenie na konferencję Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie. W poszukiwaniu modelu świadczenia porad prawnych i obywatelskich. 12 grudnia 2011 Oświęcimskie Centrum Kultury 32-602 Oświęcim ul. Śniadeckiego...
Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego