PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Bezpłatne poradnictwo obywatelskie


2013-10-01

 

 
Szanowni Państwo,
 
Z radością pragnę poinformować, iż od 1 listopada br. nasze Centrum Porad Kolping prowadzi bezpłatne poradnictwo obywatelskie. Jest możliwe ze względu na otrzymane wsparcie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt „Bliżej Obywatela”  jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Poradnictwo obywatelskie obejmuje informowanie obywatela o przysługujących mu prawach i spoczywających na nim obowiązkach, w zakresie istotnym dla rozwiązania jego problemu oraz pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania.
 
Porady udzielane są w sprawach: 
•mieszkaniowych,
•rodzinnych, 
•świadczeń socjalnych, 
•świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 
•zatrudnienia i bezrobocia. 
Informacje udzielane są w sprawach: 
•imigracji/ repatriacji, 
•finansowych, 
•niepełnosprawności,
•obywatela a instytucji, 
•pozbawienia wolności, 
•spadkowych, 
•konsumenckich,
•stosunków międzyludzkich, 
•własności.
 
Streszczenie projektu - Pobierz
 

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego