PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Bezpłatne poradnictwo w Więcławicach Starych


2013-05-20

Zapraszamy do korzystania z usług Mobilnego Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Więcławicach Starych.
Centrum udziela bezpłatnej pomocy prawnej każdej osobie, która będąc w ciężkiej sytuacji życiowej,
 nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać swoich problemów w zakresie prawnym,
a sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej pomocy.
Z usług Mobilnego Centrum może skorzystać każdy, kto:
• Zamieszkuje na terenie Gminy MIchałowice i powiatu krakowskiego
• Nie prowadzi działalności gospodarczej
• Nie posiada środków finansowych na korzystanie z płatnej pomocy prawnej
Porady prawne i obywatelskie w Mobilnym Centrum świadczone są bezpłatnie, w sposób rzetelny, poufny, bezstronny,
z zachowaniem aktualności informacji.
Prawnik udziela porad z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, karnego i prawa pracy.
Porady dotyczą także tematyki ubezpieczeń społecznych, zasiłków, spraw mieszkaniowych, zadłużeń,
niepełnosprawności i wielu innych. W ramach porad prawnik może pomóc przygotować pismo lub wypełnić formularz.
Udzielane porady i informacje są bezpłatne!

Mobilne Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich
Więcławice Stare 50 („wikarówka” blisko Parafii św. Jakuba Apostoła)
32-091 Michałowice

23.05.2013 (czwartek), godz.:  10.00 - 14.00
24.05.2013 (piątek), godz.:  13.00 – 17.00

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego