PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Bezpłatne porady w Olkuszu


2013-02-05

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin kolejnego Mobilnego Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Olkuszu.
Nasi prawnicy udzielają informacji i porad prawnych i obywatelskich: w sposób rzetelny, poufny, bezstronny,
z  zachowaniem aktualności informacji.
Porady obejmują m.in.:
• prawo cywilne
• prawo rodzinne
• prawo karne
• prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
• przepisy z zakresu świadczeń socjalnych

Mobilne Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, pokój 101
32-300 Olkusz, ul. Rynek 1

11.02.2013 w poniedziałek w godzinach od 12:00 – 16:00
12.02.2013 we wtorek w godzinach od 10:00 – 14:00

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego