PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Czy będą zmiany w okresie wypowiedzenia umów na czas określony?


2014-05-08

 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polskie przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia umowy na czas określony są niezgodne z prawem unijnym. Może to oznaczać, że Sejm zmieni w tym zakresie Kodeks pracy. 

3 marca 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok dotyczący okresu wypowiedzenia przyjętego w polskim Kodeksie pracy dla umów na czas określony. Orzeczenie Trybunału wydano udzielając odpowiedzi na pytanie Sądu Rejonowego w Białymstoku. Sąd zadał Trybunałowi pytanie, czy prawo polskie ustanawiające 2-tygodniowy okres wypowiedzenia dla umów na czas określony zawieranych na czas przekraczający 6 miesięcy jest zgodne z art. 1 dyrektywy 99/70, klauzulą nr 1 i 4 porozumienia ramowego oraz ogólną zasadą prawa wspólnotowego, dotyczącą zakazu dyskryminacji ze względu na rodzaj umowy o pracę. Wątpliwość Sądu była związana z faktem, że dla umów na czas nieokreślony stosuje się okresy wypowiedzenia uzależnione od stażu pracy, wynoszące od 2-tygodni do 3 miesięcy, podczas gdy w odniesieniu do pracownika zatrudnionego na czas określony stosuje się 2-tygodniowy okres wypowiedzenia niezależnie od czasu trwania umowy. 

Na razie jednak stan prawny nie ulega zmianie.

 

 

Źródło: 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ósma izba) z 13.3.2014 r. w sprawie C 38/13

http://www.prawo.egospodarka.pl/

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego