PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Emerytura a dodatkowy przychód - wartości na wrzesień, październik i listopad 2014r.


2014-10-24

        Emeryt lub rencista, który po przyznaniu świadczenia emerytalnego lub rentowego kontynuuje pracę zarobkową lub też rozpoczął wykonywanie takiej pracy, musi się liczyć z tym, że osiągane przez niego zarobki mogą wpłynąć na zawieszenie prawa do świadczenia lub tez zmniejszenie jego wysokości.

Prawo do pobierania świadczenia w pełnej lub zmniejszonej wysokości, bądź też zawieszenie prawa do emerytury lub renty uzależnione jest od tego, czy zostaną przekroczone dopuszczalne kwoty przychodu. Dopuszczalne kwoty przychodu określone są wskaźnikiem 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Dopuszczalne kwoty przychodu ogłasza Prezes ZUS w terminie do 14. dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Tak więc progi zarobkowe zmieniają się w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Zwolnieni z podlegania zawieszalności są jedynie emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny.

Wartości od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r.:
 
- przychód niezmniejszający świadczenia (równowartość 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2014 r.) - do 2.618,00 zł
 
- przychód zmniejszający świadczenia (powyżej 70% do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2014 r.) -  powyżej 2.618,00 zł do 4.862,00 zł
 
- przychód zawieszający wypłatę świadczenia (powyżej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2014 r.) - powyżej 4.862,00 zł
 
Źródło: www.wskazniki.pl

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego