PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Kolejne Centra Porad Prawnych i Obywatelskich w Małopolsce


2010-11-29

Realizacja projektu „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie w powiecie oświęcimskim i chrzanowskim” wskazuje wyraźnie na zapotrzebowanie wśród społeczeństwa na bezpłatne usługi prawne i obywatelskie. Jest to istotne szczególnie wśród osób niezamożnych, których często po prostu nie stać na skorzystanie z odpłatnej porady. O skali potrzeb w dziedzinie poradnictwa prawnego i pomocy przedprocesowej świadczy również ogromna liczba listów w sprawach indywidualnych  skierowana do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Brak lub niewystarczająca oferta świadczenia nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich skłoniła Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce do przygotowania programu, którego celem ogólnym jest zwiększenie dostępności do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich wśród mieszkańców powiatu brzeskiego, bocheńskiego, grodzkiego (m. Kraków), krakowskiego, nowotarskiego i wielickiego.

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce utworzy 6 ogólnodostępnych Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich, w których kompetentne osoby – prawnicy oraz doradcy prawni będą bezpłatnie udzielać porad prawnych i obywatelskich w sposób rzetelny, poufny, bezstronny z zachowaniem aktualności informacji.

Centra Porad Prawnych i Obywatelskich będą otwarte w Krakowie,  Nowym Targu, Bochni i Brzesku oraz w Niepołomicach i Kocmyrzowie. W Centrach dostępne będą również  informatory, poradniki oraz komputery w celu samodzielnego poszukiwania informacji czy przygotowania pisma.

Ponadto przewidziano wydawanie co kwartał broszury prawnej (wersja papierowa i elekt.) poświęconej jednemu przekrojowemu zagadnieniu. Poprzez portal www.prawo.kolping.pl będzie wysyłany comiesięczny newsletter z opisem 20 najczęściej pojawiających się w danym miesiącu problemów podczas porad.

Chcąc umożliwić mieszkańcom z odległych gmin skorzystanie z bezpłatnych porad organizowane będą mobilne dni porad (2 dni x 4h) w poszczególnych gminach:

powiat brzeski:  6 gmin
bocheński: 7 gmin
nowotarski: 12 gmin
krakowski: 17 gmin
wielicki: 4 gminy

Wszystkie te działania Związek Centralny będzie realizował w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego