PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

"kredyt bez BIK", "kredyt z komornikiem" - ostrożnie!


2014-06-06

 Wiele reklam kusi konsumentów hasłami „pożyczka bez BIK”, „nawet z komornikiem”, „dla osób ze złą zdolnością kredytową”. Z reguły hasła takie kierowane są do konsumentów, którzy mieli w przeszłości problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań. Kredyt bez BIK charakteryzuje się większym oprocentowaniem i najczęściej jest krótkoterminowy.

 
Należy pamiętać, iż BIK (Biuro Informacji Kredytowej) jest instytucją utworzoną i działającą na podstawie art. 105 ust. 4 prawa bankowego. BIK gromadzi, przechowuje oraz przetwarza informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK-ów). Dane gromadzone w BIK dotyczą zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.
 
Jeśli konsument terminowo spłaca zobowiązania finansowe, jego dane przetwarzane są w BIK od chwili ich przekazania przez bank lub SKOK do BIK aż do wygaśnięcia zobowiązania. Jeśli konsument wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane te są udostępniane bankom i SKOK-om w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres wskazany przez konsumenta. Stanowi to tym samym poświadczenie jego pozytywnej historii kredytowej.
 
Dane mogą być przetwarzane również bez zgody konsumenta przez okres 5-letni, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
 
1) konsument nie uregulował zobowiązania lub dopuścił się zwłoki w spłacie powyżej 60 dni, 
2) upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania konsumenta przez bank albo SKOK o zamiarze przetwarzania danych konsumenta bez jego zgody.
 
Jeżeli konsument przy wyborze oferty pożyczkowej kieruje się hasłem „pożyczka bez BIK” z uwagi na problemy związane z wcześniejszym regulowaniem swoich zobowiązań finansowych, powinien się zastanowić, czy kolejna pożyczka na wysoki procent nie sprawi, że wpadnie on w tzw. spiralę finansową zadłużenia.
 
Przedsiębiorcy, którzy reklamują się hasłami typu „kredyt bez BIK”, „nawet z komornikiem” albo w ogóle nie mają zamiaru sprawdzać poziomu zadłużenia konsumenta i badać, czy będzie on zdolny do spłaty kredytu, albo też nie zamierzają odmówić zawarcia umowy z konsumentem o negatywnej historii kredytowej. W przypadku takich instytucji należy przede wszystkim upewnić się czy nie mamy do czynienia z rodzajem instytucji, której zamiarem nie jest udzielenie nam kredytu, a jedynie pobranie „opłaty przygotowawczej”, „zadatku” lub inaczej nazwanej należności, a następnie odmówienie wypłaty kredytu (do zwrotu pobranych opłat są jednak obowiązani jeśli skutecznie odstąpimy od umowy, lecz konsumenci mają duże problemy z wyegzekwowaniem tego obowiązku).
 
Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego