PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Łatwiejsza e-korespondencja z urzędem


2014-05-15

 
e-korespondencja to już sam fakt wysłania pisma na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) urzędu. Niepotrzebna jest żadna dodatkowa zgoda na taki rodzaj komunikacji. E-dokument jest równy papierowemu. Nie należy jednak mylić wysłania pisma na ESP z wysłaniem zwykłego maila. W większości przypadków nasza korespondencja z urzędem powinna być odpowiednio uwierzytelniona (np. przez tzw. profil zaufany).
 
 
Pierwszym krokiem e-korespondencji powinno być założenie profilu zaufanego. Jest to podpis elektroniczny, który pozwala potwierdzić naszą tożsamość w kontaktach online z urzędem. Mając taki profil, możemy korzystać z usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 
 
Profil zaufany zakłada się na platformie ePUAP. Jest on bezpłatny. Aby posługiwać się profilem zaufanym, wystarczy tylko raz potwierdzić go w urzędzie. Można to też zrobić w wybranych placówkach Poczty Polskiej lub bankach.
 
Nowe przepisy wprowadzają wiele zmian, dzięki którym e-korespondencja będzie łatwiejsza.
 
Oto najważniejsze z nich:
 
Jeśli zdecydujemy się komunikować z urzędem elektronicznie, to cała sprawa będzie załatwiona bez użycia papieru.
Nadal obowiązywać będzie zasada 2 awiz (zawiadomień). Oba będą jednak wysyłane elektronicznie.
Możliwe będzie zapoznanie się z przesyłką nawet po upływie 14 dni od uznania dostarczenia. Takie udogodnienie nie jest możliwe w przypadku papierowej korespondencji.
Łatwiejszy kontakt z urzędami
 
Nowe przepisy nakładają na urzędy pewne obowiązki,  które mają ułatwić e-korespondencję. Chodzi m.in. o jednolite skrzynki pocztowe i wzory pism.
 
Więcej informacji o e-korespondencji na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego