PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Lepsze wspieranie rodziny


2014-07-30

25 lipca Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która ma na celu wyjście naprzeciw postulatom zgłaszanym przez Rzecznika Praw Dziecka. W wystąpieniach generalnych i na poszczególnych etapach prac nad nowelizacją Rzecznik wielokrotnie zabiegał m.in. o uwzględnienie podmiotowości dziecka i jego rodziny, poprawę sytuacji małoletnich rodziców, zmniejszenie liczby rodzin pod opieką asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej oraz uregulowanie sytuacji  dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych, a także sytuacji prawnej placówek wsparcia dziennego. 
 
Zgłaszane przez Rzecznika postulaty dotyczyły także wymogów lokalowych dla placówek wsparcia dziennego, kontroli wojewody i in. jednostek samorządu terytorialnego nad realizacją przepisów ww. ustawy, zmniejszenia liczby podopiecznych asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej, konieczności wysłuchania dziecka i określenia terminu regulacji jego sytuacji prawnej, a także wprowadzenia możliwości pozostawania małoletnich rodziców z ich dziećmi w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. 
 
Przyjęta przez Sejm nowelizacja reguluje również kwestię dochodów dzieci przebywających w pieczy zastępczej, np. renty po zmarłych rodzicach; oraz wstępu w ramach kontroli w porze nocnej do pomieszczeń, gdzie sprawowana jest piecza zastępcza, wyłącznie w przypadku zagrożenia życia dziecka. Zmiany znacząco poprawią funkcjonowanie systemu, wprowadzonego w 2012 r.
 
 
Źródło: www.brpd.gov.pl

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego