PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Nowe dowody osobiste od 1 stycznia 2015


2014-08-26

 
W nowych dowodach nie będzie informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Zniknie też podpis posiadacza dokumentu. Nowy wzór dokumentu to nie jedyna zmiana. Od 1 stycznia 2015 r. wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można składać przez internet – zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW).
 
 
Nowy wzór zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Dowód osobisty nie będzie już zawierał informacji o:
 
- adresie zameldowania,
- kolorze oczu,
- wzroście.
Dokument nie będzie też posiadał zeskanowanego podpisu właściciela dowodu.
 
Zmieni się również fotografia wykorzystywana w dowodach osobistych. Wytyczne do zdjęcia będą takie same, jak w przypadku zdjęcia do paszportów.
 
Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same.
 
 
Od 1 stycznia 2015 r. sami też zdecydujemy, czy chcemy złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego tradycyjnie (w urzędzie gminy) czy online. Tradycyjny, papierowy wniosek będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy.
 
Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli natomiast uwierzytelnić podpisem elektronicznym, np. za pośrednictwem portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
 
 
Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania. Wyjątkiem jest tutaj dowód wydawany dzieciom poniżej 5. roku życia, który będzie ważny przez 5 lat.
 
Po 1 stycznia 2015 r. - czyli od wprowadzenia nowego wzoru dowodu osobistego - „stare” dowody osobiste stracą ważność dopiero po upływie ich terminu ważności.  Co ważne, nie będzie konieczności wymiany dokumentów.
 
 
Pracownik gminy odbierze formularz w miejscu pobytu, jeśli z powodu choroby lub niepełnosprawności  nie możemy sami złożyć wniosku. Zaś gotowy dokument odbierze pełnomocnik. 
 
 
Co zrobić, gdy zgubimy dowód osobisty? Najważniejsze: zgłośmy takie zdarzenie w gminie. Już w momencie zgłoszenia dokument zostanie unieważniony. Otrzymamy też zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty dokumentu. I będziemy mogli wyrobić nowy dokument.
 
Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego