PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej


2013-12-18

8 marca bieżącego roku do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, który – po uwzględnieniu poprawki o charakterze legislacyjnym, naniesionej przez Senat – został przyjęty na posiedzeniu 8 listopada b.r. i przekazany do podpisania prezydentowi. Potrzeba przyjęcia tej nowelizacji wiązała się z inną modyfikacją przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, której przepisy weszły w życie z końcem grudnia 2011 r. W ramach tamtej ważnej nowelizacji, wprowadzono nowy tryb udostępniania informacji publicznej – centralne repozytorium informacji publicznej. Przyjęta niedawno nowelizacja dotyczy sposobu uruchomienia i prowadzenia repozytorium oraz łatwego korzystania z już istniejących zasobów informacji publicznej. Dla realizacji tego ostatniego celu w ramach nowelizacji przewidziano utworzenie Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP). Jak czytamy w uzasadnieniu projektu najnowszej nowelizacji, w nowelizacji z roku 2011 „nie uwzględniono (…) możliwości skorzystania z już istniejących, autonomicznych repozytoriów zawierających informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.” Z tego powodu, przyjęta niedawno nowelizacja nakłada na ministra właściwego do spraw cyfryzacji obowiązek zapewnienia dostępu do informacji publicznych i możliwości ich przeszukiwania w SSDIP. System ten będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra cyfryzacji; możliwe będzie przeszukiwanie przy jego pomocy zasobów informacji publicznej ze względu na kryteria przedmiotowe i podmiotowe, np. poprzez użycie słów kluczowych lub spisu instytucji zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej. Dzięki temu narzędziu, docieranie do określonych informacji o charakterze publicznym ma się stać szybsze i łatwiejsze dla obywateli. SSDIP będzie też pełnić inną funkcję: za jego pośrednictwem, instytucje publiczne będą mogły tworzyć swoje strony BIP oraz przetwarzać dane. Jak wskazują twórcy projektu nowelizacji, „konsekwencją skorzystania z tej aplikacji jest zwiększenie dostępności do informacji publicznej dla obywateli. Oznacza efektywniejsze zarządzanie informacją publiczną, łatwość wyszukiwania informacji oraz powszechniejszy do niej dostęp.” Chociaż korzystanie z systemu do prowadzenia stron BIP nie będzie obowiązkowe, jest jednak rekomendowane, ponieważ jego stosowanie przyczyni się do ujednolicenia wyglądu biuletynów poszczególnych kategorii podmiotów wykonujących zadania publiczne – a to również powinno ułatwić obywatelom wyszukiwanie interesujących ich treści. Za: http://www.isp.org.pl/aktualnosci,1,1372.html Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego