PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Pismo procesowe przez internet


2015-07-24

Projekt rozporządzenia zakłada, ze każdy będzie mógł skorzystać z systemu teleinformatycznego. Wystarczy podać imię, nazwisko i PESEL.
 
Artykuł 126 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 101 z zm.) wspomina o możliwości złożenia pisma procesowego za pośrednictwem łączy internetu. Pomocny w tej czynności jest system teleinformatyczny udostępniany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 
Udogodnienie ma być dostępne dla wszystkich osób fizycznych po utworzeniu spersonalizowanego konta – przewidują przepisy projektu rozporządzenia w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. Osoby, które chcą zaoszczędzić czas powinny być zadowolone z takiego rozwiązania.
 
Pierwszą czynności, jaką trzeba wykonać będzie złożenie wniosku o utworzenie konta. By tego dokonać należy (również za pośrednictwem systemu) przesłać następujące dane:
imię lub imiona,
nazwisko,
numer PESEL,
datę i miejsce urodzenia,
numer dokumentu tożsamości,
adres poczty elektronicznej,
adres do korespondencji.
 
Gdy system dokona poprawnej weryfikacji imienia i nazwiska z numerem PESEL można będzie korzystać ze statusu użytkownika.
 
Jeżeli dostępem zainteresowane będą osoby w ramach postępowań wieczystoksięgowych.: 
notariusze, 
komornicy 
naczelnicy urzędów skarbowych, jako organ egzekucyjny 
muszą spełnić więcej warunków.
 
Poza danymi personalnymi: imieniem, nazwiskiem i adresem poczty elektronicznej będą zobowiązane wpisywać odpowiednio:
oznaczenie kancelarii notarialnej
oznaczenie kancelarii komornika
oznaczenie właściwego urzędu skarbowego
 
Projektodawca zapisał, że notariusz, komornik oraz urząd skarbowy zainteresowane dostępem w związku z postępowaniem wieczystoksięgowym muszą złożyć wniosek w formie pisemnej.
 
Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.
 
 

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego