PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Podsumowanie 4 miesięcy działalności Centrów w Bochni, Brzesku, Kocmyrzowie-Luborzycy, Krakowie, Niepołomicach i Nowym Targu


2011-06-01

 Świadczące nieodpłatną pomoc Centra Porad Prawnych i Obywatelskich działające w ramach projektu „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie” już na dobre zakorzeniły się w świadomości mieszkańców powiatów, na terenie których działają.  Przeprowadzona na szeroką skalę promocja pozwoliła dotrzeć z informacją o Centrach do większości powiatów i gmin. Jakość i rzetelność usług świadczonych przez prawników i doradców prawnych stanowią zachętę dla nowych osób do zapisywania się na porady. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego zaowocowała organizacją Mobilnych Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich, które odbywają się w poszczególnych gminach powiatów objętych projektem.
Centra działają obecnie w Bochni, Brzesku, Kocmyrzowie – Luborzycy, Krakowie, Niepołomicach i Nowym Targu. Dodatkowo, Centrum nowotarskie, ze względu na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców sąsiedniego powiatu, rozszerzyło swoją działalność także na powiat tatrzański.
Łącznie w Centrach pracuje 11 osób jako prawnicy i doradcy prawni. Udzielają oni bezpłatnych porad i informacji prawnych i obywatelskich. Często zdarza się, że doradcy wspólnie z klientem piszą pisma i wypełniają formularze.
Centrum w Bochni czynne jest 8 godzin tygodniowo. Do tej pory udzielono tam 128 porad dla 74 osób oraz 32 informacje dla 22 klientów.
W Brzesku Centrum także otwarte jest dla klientów 8 godzin w tygodniu. Z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich skorzystały tam 62 osoby, którym udzielono ich łącznie 107.
Krócej, bo tylko 4 godziny tygodniowo czynne jest Centrum w Kocmyrzowie – Luborzycy. Beneficjenci przychodzą głównie po informację – do tej pory 27 osób skorzystało z 53 informacji prawnych i obywatelskich, a jedynie 8 osób przyszło po porady, których udzielono do tej pory 15.
Centrum w Krakowie otwarte jest dla beneficjentów najdłużej, bo aż 36 godzin. Do końca kwietnia po porady zarejestrowało się 187 osób, którym udzielono ich 315. Natomiast 153 beneficjentom udzielono 226 informacji prawnych i obywatelskich.
Działające w Niepołomicach Centrum, podobnie jak Kocmyrzów – Luborzyca, przyjmuje klientów 4 godziny tygodniowo. Po 83 porady zgłosiło się do tej pory 48 mieszkańców powiatu wielickiego.
Prawnicy w Nowym Targu przyjmują 16 godzin w tygodniu. Ze 195 porad skorzystało tam dotychczas 130 beneficjentów, natomiast 18 osób otrzymało łącznie 20 informacji.
Łącznie, wszystkie Centra Porad Prawnych i Obywatelskich udzieliły dotychczas 846 bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich dla 509 klientów oraz 331 informacji dla 220 klientów. Prawnicy i doradcy prawni napisali 238 pism dla 205 naszych klientów.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego