PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

PODSUMOWANIE DRUGIEGO ROKU REALIZACJI PROJEKTU


2011-01-17

Podsumowanie osiągnięć drugiego roku z realizacji projektu  „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie w powiecie oświęcimskim”


31 grudnia 2010 roku upłynął kolejny, drugi rok realizacji  projektu  „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie w powiecie oświęcimskim”.
Projekt realizowany jest przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, a  główne działania prowadzone są na terenie powiatu oświęcimskiego oraz chrzanowskiego.


.
Zestawienie osiągniętych rezultatów w ramach projektu
„Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie w powiecie oświęcimskim” w 2010 roku:

 

1. Odbyło się 2145 godzin porad prawnych i obywatelskich przeprowadzonych przez  prawników i doradców prawnych zatrudnionych w trzech Centrach Porad Prawnych i Obywatelskich.
 

2. Przyjęto na porady prawne i obywatelskie 1334 Beneficjentów wg Indywidualnej Karty Poradnictwa (IKP) / odbyło się 1555  wizyt Beneficjentów.

 

3. Udzielono 10252 porad prawnych i obywatelskich oraz 2759 informacji prawnych i obywatelskich.
 

4. Podczas indywidualnych spotkań Beneficjenci uzyskiwali również wsparcie w formułowaniu wniosków, pozwów oraz pism urzędowych, których łącznie przygotowano 545 egzemplarzy.

 

5. Przeprowadzono 15 Dni Porad Obywatelskich w pięciu Gminach powiatu oświęcimskiego, podczas których przyjęło 131 Beneficjentów wg IKP / odbyły się 134 wizyty Beneficjentów. Podczas spotkań udzielono 960 porad prawnych i obywatelskich.
 

6. Zorganizowano kolejnych 7 wykładów o tematyce prawnej, w których uczestniczyło 135 osób.
 

7. 122 razy mieszkańcy powiatu oświęcimskiego skorzystali z Internetu w Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Chełmku oraz w Oświęcimiu.
 

8. Wydano kolejne 12 numerów biuletynu prawnego „Bliżej Obywatela”, co miesiąc każdy w nakładzie 1000 egzemplarzy.
 

9. Przeszkolono jednego prawnika oraz dwóch doradców prawnych zatrudnionych przy realizacji projektu.
 

10.   W kwietniu 2010 roku otworzono trzecie Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Chrzanowie przy ulicy F. Focha 3 w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego