PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Podsumowanie osiągnięć pierwszego roku z realizacji projektu


2010-01-08

31 grudnia 2009 roku upłynął pierwszy rok realizacji  projektu  „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie w powiecie oświęcimskim”. Projekt realizowany jest przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, a  główne działania prowadzone są w powiecie oświęcimskich i chrzanowskich.
Poniżej zestawiono osiągnięte rezultaty z dotychczasowych działań:
1. Odbyło się 1440 godzin porad prawnych i obywatelskich przeprowadzonych przez  prawników  i doradców prawnych zatrudnionych w dwóch Centrach Porad Prawnych i Obywatelskich.
2. Przyjęto na porady prawne i obywatelskie 861 Beneficjentów. Odbyło się 1082 wizyty
3. Udzielono  4318 porad prawnych i obywatelskich oraz 676 informacji prawnych i obywatelskich
4. Zorganizowano 5 wykładów o tematyce prawnej, w których uczestniczyło 140 osób.
5. Przeprowadzono 4 Dni Porad Obywatelskich (40 h łącznie) w dwóch Gminach powiatu oświęcimskiego, podczas których   przyjęło 25  Beneficjentów i udzielono 182 porady prawne.
6. Został  uruchomiony portal internetowy „Bliżej Obywatela” pod nazwą: www.prawo.kolping.pl  na którym umieszczane są wszystkie informacje związane z realizacją projektu.
7. Wydano 6 numerów biuletynu „Bliżej Obywatela”, co miesiąc (począwszy od miesiąca lipca) w nakładzie 1000 egzemplarzy. Można w nim znaleźć ciekawe artykuły, porady prawników oraz wiele pożytecznych informacji. 
8. Przeszkolono 4 pracowników zatrudnionych w ramach projektu.
9.  41 razy mieszkańcy powiatu oświęcimskiego skorzystali z Internetu w Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Chełmku.
10. Utworzono i wyposażono 2 Centra Porad Prawnych i Obywatelskich w niezbędny sprzęt  i materiały.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego