PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Podsumowanie pierwszych 10 miesięcy projektu


2009-11-19

31 października 2009 upłynął 10 miesiąc realizacji  projektu  „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie w powiecie oświęcimskim”. Projekt realizowany jest przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, a  główne działania prowadzone są w powiecie oświęcimskich i chrzanowskich.

Poniżej zestawiono osiągnięte rezultaty z dotychczasowych działań:
• odbyło się 1120 godzin porad prawnych i obywatelskich przeprowadzonych przez  prawników  i doradców prawnych zatrudnionych w dwóch Centrach Porad Prawnych i Obywatelskich
• przyjęto na porady prawne i obywatelskie 324 Beneficjentów,
• udzielono 1740 porad prawnych i obywatelskich
•  zorganizowano 4 wykłady o tematyce prawnej, w których uczestniczyło 76 osób
• przeprowadzono 2 Dni Porad Obywatelskich (20 h łącznie), podczas których  przyjęło 7 Beneficjentów i udzieliło 53 porady prawne,
• stworzono portal internetowy „Bliżej Obywatela” na którym umieszczane są wszystkie informacje związane z realizacją projektu
• wydano biuletyn „Świadomy Obywatel”, co miesiąc w nakładzie 1000 egzemplarzy. Można w nim znaleźć ciekawe artykuły, porady prawników oraz wiele pożytecznych informacji
• utworzono i wyposażono 2 Centra Porad Prawnych i Obywatelskich w niezbędny sprzęt  i materiały.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego