PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Pomoc prawna dla najuboższych: poselski projekt nierealny


2012-09-04

Rząd ocenił negatywnie poselski projekt zobowiązujący gminy do udzielania bezpłatnej pomocy prawnej osobom najuboższym.
Zgodnie z projektem pomoc ta byłaby świadczona jako zadanie własne i udzielana na etapie przedsądowym w postaci: konsultacji prawniczych, porad prawnych oraz pomocy w pisaniu pism procesowych na zasadach określonych przez gminę (z wyłączeniem zastępstwa prawnego i procesowego stron). Pomoc ta byłaby finansowana z budżetu gminy.
 
W przyjętym we wtorek stanowisku rząd zwraca uwagę, że projektodawcy oszacowali maksymalny koszt tych rozwiązań dla budżetu państwa na ok. 8 mln zł (z przeznaczeniem na dotacje dla gmin na pomoc prawną). Tymczasem na podstawie obowiązujących przepisów nie jest możliwe udzielanie dotacji celowych z budżetu państwa na taki cel.
 
Rada Ministrów zauważa też, że nowelizacja dotyczyłaby z jednej strony dużych miast, gdzie zainteresowanie tą formą pomocy może być duże, ponieważ stawki za usługi prawnicze są wysokie, z drugiej – małych wiejskich gmin, które korzystają z usług prawnych w ograniczonym zakresie.
 
Ponadto konieczność udzielania pomocy prawnej spowodowałaby w wielu urzędach gmin konieczność zatrudnienia dodatkowych osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.
 
W stanowisku rząd podkreśla, że obowiązujące przepisy ustawy o pomocy społecznej wskazują, iż jednym z zadań własnych powiatu jest udzielanie informacji o prawach i obowiązkach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz ochrony praw lokatorów. Tego typu informacje udzielane są bezpłatnie.
 

na podst.: www.ngo.pl

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego