PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Porady w Bochni dla seniorów


2018-08-06

Senioralny Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich „Kolping” w Bochni prowadzi poradnictwo prawne dwa razy w miesiącu w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 20.00. Jednakże była pilna potrzeba udzielenia porady prawnej w dodatkowy dzień tj. 13 lipca br. Często ludzie starsi mają określone pilne terminy w sprawach sądowych. W takich sytuacjach,  w dodatkowych dniach udzielane są porady prawne i pomoc w redagowniu pism. 
Prowadzona jest promocja projektu poprzez wysyłanie  e-mail, rozdawanie ulotek, wywieszanie plakatów. Często w celach promocyjnych wykorzystywane są  szkolenia i spotkania organizowane w siedzibie Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni”. W lipcu prowadzona była promocja projektu na szkoleniu z RODO i spotkaniu z policjantami w ramach wykladów o bezpieczeństwie seniorów.
 
Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego