PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Powstanie system pomocy prawnej dla najuboższych


2014-10-06

 Ewa Kopacz w expose zapowiedziała stworzenie w Polsce systemu pomocy prawnej dla najubozszych. To pierwsza, tak konkretna deklaracja ze strony premiera nowego rządu realizacji postulatu, o który Instytut Spraw Publicznych wraz z partnerami apelował od wielu lat.

 
Obecnie bezpłatna pomoc prawna opiera się głównie na barkach kilkuset organizacji pozarządowych, działalności prawników pro bono, jak również instytucji administracji publicznej, głownie Ośrodkach Pomocy Społecznej.  Instytucje publiczne udzielają informacji i porad średnio 29 osobom na miesiąc, podmioty niepubliczne – 133 osobom. Studenckie Poradnie Prawne udzielają rocznie około 13 tys. porad. Biura Porad Obywatelskich – ponad 35 tysięcy. Z kolei w ramach różnych akcji pro bono radców prawnych, adwokatów i notariuszy w roku 2011 udzielono około 25 tys. porad prawnych.
 
- Od lat pojawiają się projekty inicjatyw ustawodawczych, dające nadzieję na poszerzenie dostępu potrzebujących obywateli do przedsądowej pomocy prawnej. I od lat kończy się na obietnicach. 
 
Istotnie jest aby usług udzielały także organizacje niepubliczne, szczególnie organizacje pozarządowe. Trzeba wykorzystać te zasoby w poradnictwie prawnym i obywatelskim, które już w Polsce istnieją – w szczególności zasoby ludzkie. 
 
Z badań Instytutu Spraw Publicznych wynika, że poradnictwo prawne i obywatelskie powinno być dostępne dla wszystkich obywateli w ramach powszechnego systemu, który będzie dostarczał usług wyso­kiej jakości. Za bezpłatnością systemu przemawia również, według badanych, z jednej strony ni­ska jakość polskiego prawa (skomplikowane, rozległe, często zmieniające się, niezrozumiałe), z drugiej strony niewielka świadomość prawna wśród obywateli. 72% badanych jest zdania, że koszty prowadzenia powszechnego poradnictwa powinno pokrywać państwo.
 
Eksperci Instytutu Spraw Publicznych rekomendują, aby powstały system nie był systemem upaństwowionym, powinien być otwarty na niepubliczne pod­mioty świadczące usługi i wspierające PPiO, głównie organizacje pozarządowe. Należy wykorzystać doświadczenie obecnie działających instytucji i organizacji, udzielających porad, przede wszystkim istniejące już, dobrze przygotowane, zasoby ludzkie.
 
 
 
 
Źródło: www.isp.org.pl

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego