PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Przywrócenie świadczenia - zasiłku dla opiekuna


2014-06-05

 W dniu 15 maja weszły w życie przepisy przywracające świadczenie dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi rodzicami.

W lipcu 2013 r. zmiany w przepisach spowodowały, że m.in. osoby opiekujące się niepełnosprawnymi rodzicami straciły prawo do świadczeń pielęgnacyjnych. Wprowadzono wówczas specjalny zasiłek opiekuńczy uzależniony m.in. od spełniania kryterium dochodowego.
 
Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że zmiana przepisów była niezgodna z Konstytucją (naruszała zasadę ochrony praw nabytych oraz zaufania obywateli do państwa) i wymusił korektę regulacji prawnych.
 
15 maja 2014 r. weszły w życie przepisy przywracające prawo do świadczeń pielęgnacyjnych. Świadczenie dla opiekunów wynosi 520 zł i przysługuje wyłącznie osobom, które przed 1 lipca 2013 r. miały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Co ważne, świadczenie ma być wypłacane również wstecz, wraz z odsetkami od dnia 1 lipca 2013 r.
 
Warunkiem uzyskania prawa do zasiłku dla opiekunów jest złożenie wniosku o zasiłek do 15 września 2014 r. Instytucje, które wypłacały świadczenie pielęgnacyjne mają obowiązek powiadomić osoby uprawnione o możliwości złożenia wniosku.
 
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom, które uzyskały prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 
 
Więcej: www.obywatelskieinfo.ngo.pl
 
Podstawa prawna
 
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.2014.567)
 
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. - sygn. akt K 27/13
Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego