PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Reklamacja bez paragonu - to możliwe!


2014-09-09

 Przepisy prawa nie nakładają na nas obowiązku przedstawiania paragonu w momencieeskładania. Choć sprzedawcy żądają wydruku z kasy fiskalnej, fakt zakupu towaru można udowodnić również na inne sposoby.

 
Z procesem składania reklamacji i z różnymi problemami z nim związanymi spotkał się chyba każdy konsument. Często  przy sklepowej kasie znajduje się informacja: „Reklamacje przyjmujemy tylko za okazaniem paragonu”. Wymóg ten nie ma uzasadnienia w obowiązujących przepisach.
 
 
Paragon fiskalny stanowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Jednak ograniczenie możliwości składania reklamacji tylko do sytuacji, gdy posiadamy taki dokument, wymagałoby wprowadzenia odpowiednich zapisów ustawowych.
 
 
 Należy zaznaczyć, że obecnie żaden przepis nie uzależnia przyjęcia reklamacji od przedłożenia paragonu. Takie działania sprzedawców potraktować należy jako próbę wyłączenia ustawowych uprawnień konsumenta.
 
W związku z tym nie powinniśmy mieć problemów ze składaniem reklamacji bez paragonu, jeśli tylko będziemy w stanie udowodnić zawarcie umowy w inny sposób.
 
 
Możliwe jest reklamowanie towaru bez paragonu. Konsument powinien jednak uprawdopodobnić zawarcie transakcji ze sprzedawcą
 
Reklamacja na podstawie paragonu będzie zdecydowanie łatwiejsza do przeprowadzenia. Jego brak nie zamyka jednak drogi do walki o prawa konsumenta.
 
Roszczenie reklamacji jest możlię na podstawie wydruku potwierdzającego dokonanie płatności kartą, faktury VAT czy zeznań świadków. Możliwe jest nawet oparcie się na wydruku z kasy fiskalnej, który każdy sprzedawca powinien przechowywać. Sprzedawca ma prawo odmówić okazania takiego wydruku, ale w przypadku sporu sądowego, sąd może go do tego zobowiązać.
 
 
Karta gwarancyjna to zupełnie inne źródło zobowiązania niż umowa sprzedaży. Gwarancja jest bowiem pisemnym oświadczeniem gwaranta (zwykle innego podmiotu niż sprzedawca), który w swoim oświadczeniu zapewnia wykonanie pewnych czynności w przypadku zaistnienia danych okoliczności. Ponieważ umowa sprzedaży, a gwarancja to inne źródła zobowiązania konsument może dochodzić roszczenia korzystając w tym samym czasie tylko z jednego z nich.
 
Pomimo różnic w regulowanych zobowiązaniach pomiędzy dowodem sprzedaży a kartą gwarancyjną, istnieje możliwość złożenia reklamacji na jej podstawie. Należy wcześniej zadbać, by znalazły się na niej odpowiednie informacje.
 
Jeśli z karty gwarancyjnej wynika, że zakupu dokonano w danym sklepie (trzeba wcześniej zadbać, by sprzedawca złożył na niej podpis lub pieczątkę), stanowi ona dowód zakupu i daje podstawy do złożenia reklamacji. Sprzedawca nie może zatem odmówić jej przyjęcia tylko z powodu braku paragonu.
 
Dochodząc roszczeń z gwarancji ważne jest, by zapoznać się z dokumentem gwarancyjnym, który stanowi o naszych uprawnieniach wobec gwaranta. Składając reklamację do sprzedawcy na podstawie gwarancji należy mieć świadomość tego, że w takiej sytuacji sprzedawca działa jedynie jako pośrednik, który przekaże reklamację na podstawie karty gwarancyjnej do gwaranta.
 
 
 

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego