PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Reklamacja i gwarancja to nie to samo


2014-10-06

    Z powodu braku znajomości ustawowych przepisów konsumenci rezygnują z dochodzenia swoich praw, które przysługują im w związku z zakupem danej rzeczy. Korzystają na tym przedsiębiorcy, którzy świadomie informują o krótszych terminach gwarancji.Konsumentowi, który stwierdził że zakupiony przez niego towar jest niezgodny z umową przysługuje reklamacja, to znaczy prawo żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez jego: naprawę, wymianę, stosowne obniżenie ceny lub ostatecznie zwrot pieniędzy.

 
Podstawy wspomnianego uprawnienia są dwie: 
przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 – dalej ustawa)
gwarancja przyznana przez gwaranta.
 
To od kupującego zalęzy z której opcji skorzysta. Różnica polega jednak na podmiocie, do którego konsument powinien wystąpić.
 
Reklamację, której podstawą jest ustawa należy zgłosić sprzedawcy. Wystarczy, posiadać paragon.
 
Do dochodzenia praw na podstawie gwarancji niezbędne jest posiadanie dokumentu gwarancyjnego. Powinien on zawierać, zgodnie z art. 13 ustawy poniższe dane:
obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego, w przypadku gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu
nazwę oraz adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej 
czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej
stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z zapisów ustawowych.
Z dokumentem gwarancyjnym należy zgłosić się do gwaranta.
 
W przypadku gdy sprzedawca jest gwarantem, konsument ustnie może określić, z której podstawy reklamacyjnej chce skorzystać.
 
Odmienną kwestią pozostaje czas, w którym konsument może wykorzystać uprawnienia. Ustawa wskazuje 2-letni termin na dochodzenie roszczeń. Długość gwarancji natomiast zależy od gwaranta. 
 
Niestety konsumenci często nie zdają sobie sprawy z dwoistości reklamacji. Bezwiednie przyjmują terminy wskazane przez przedsiębiorców i nie upominają się o swoje, w przypadku gdy wada rzeczy wyjdzie na jaw po ich upływie. Bardzo często dokument gwarancyjny, przytwierdzony do paragonu zawiera informacje o paro miesięcznym terminie gwarancji, nie zawiera adnotacji o dalszym obowiązywaniu reklamacji ustawowej. Wprowadzając tym samym w błąd i stwarzając iluzję utraty praw.
 
 
Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego