PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Spotkanie ewaluacyjne projektu „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie”.


2012-02-17

Dnia 6 lutego 2012 r. w siedzibie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga odbyło się spotkanie ewaluacyjne projektu „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie”. Spotkanie miało na celu podsumowanie pierwszego roku działalności Centrów we wszystkich powiatach objętych projektem. Przedstawiciele poszczególnych Centrów prezentowali przebieg działalności w swoich Centrach. Poza prezentacjami dyskutowano o napotykanych problemach, możliwościach ich rozwiązania oraz o sukcesach, które udało się osiągnąć dzięki pracy i zaangażowaniu wszystkich pracowników.


Centra Porad Prawnych i Obywatelskich na dobre zagościły już w swoich środowiskach lokalnych. Od momentu powstania (styczeń 2011 r.) udzielonych zostało łącznie prawie 4000 porad i informacji prawnych i obywatelskich, a Centra odwiedziło 2050 osób. Z usług prawników i doradców prawnych korzystają osoby, które mają utrudniony, głównie z powodów finansowych, dostęp do płatnej pomocy prawnej (dane na podstawie ankiet ewaluacyjnych). Działalność Centrów cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców poszczególnych powiatów, wiele osób wraca do Centrum po kolejną poradę lub by opowiedzieć o szczęśliwym dla nich rozwiązaniu swojej sprawy.


W bieżącym roku mamy zamiar kontynuować wszystkie działania zgodnie z projektem a zwłaszcza pracować wspólnie na rzecz pozytywnych zmian w swoich środowiskach lokalnych.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego