PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Spotkanie Rzecznik Praw Obywatelskich dot. ochrony prywatności


2014-02-10

Na początku lutego Rzecznik Praw Obywatelskich spotkała się z przedstawicielami Stowarzyszenia Amnesty International Polska, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Fundacji Panoptykon. Przedmiotem rozmów była długofalowa strategia współpracy w sprawach związanych z ochroną prywatności. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na konieczność działania dwutorowo: zarówno w odniesieniu do poszerzania świadomości społecznej na temat reformy przepisów o ochronie danych osobowych na poziomie unijnym, jak i pracy na rzecz dobrych rozwiązań w tej dziedzinie na poziomie krajowym.Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego