PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Sprawozdanie z działań Punktu Porad Prawnych w Bochni


2018-09-01

 W Senioralnym Punkcie Porad Prawnych i Obywatelskich „Kolping” w Bochni w miesiącu sierpień br. zostały udzielone porady prawne dla 12 osób starszych. W sumie 18 porad prawnych z różynych dziedzin prawa. Najwięcej porad prawnych udzielono z zakresu prawa administracyjnego,  prawa cywilnego spadkowego i rzeczowego.

Poza wyznaczonymi w Bochni dniami i godzinami dyżurowania Punktu Porad Prawnych i Obywatelskich „Kolping”,  często w szczególnie pilnych przypadkach  dodatkowo udzielane są porady prawne.  W dniu 24 sierpnia br. po  wcześniejszej rozmowie telefonicznej,  beneficjent mógł skorzystać z poradnictwa prawnego. 
Wszystkie osoby starsze  w ankietach wypełnianych po udzielonej poradzie prawnej podkreślają  wzrost świadomości w zakresie swoich praw i obowiazków oraz wzrost wiedzy w zakresie dochodzenia własnych praw. Często wyrażają  pisemnie i ustnie swoje podziękowanie za mozliwość skorzystania z porady prawnej i obywatelskiej i udzieloną pomoc.
W dalszym ciągu prowadzona jest promocja  projektu w Internecie oraz instytucjach i ośrodkach np. Urzędzie Miasta i Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, Urządzie  Gminy w Trzcianie i Łapanowie, ośrodkach zdrowia prowadzących rehabilitację. 
 
Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego