PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Sprostowanie


2011-03-28

Uprzejmie informujemy, iż  w biuletynie lutowym (2/2011) w artykule pt. „Uzyskanie administracyjnej zgody na usuniecie drzew lub krzewów” wkradł się błąd dotyczący wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów. Istotnie, wysokość opłat ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Jednakże stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm .:312,22 zł - przy obwodzie do 25 cm, 474,13 zł - przy obwodzie od 26 do 50 cm, 740,11 zł - przy obwodzie od 51 do 100 cm.  Szczegółowe kwestie związane z wysokością opłat zawiera obwieszczenie Ministra Środowiska z 15.10.2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2011. (M.P z 26.10.2010 r. Nr 76, poz. 954).
Za pomyłkę przepraszamy.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego