PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Uprawnienia konsumenckie – zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego


2009-11-20


W dniu 12 listopada 2009 roku w Chrzanowie odbył się  kolejny  wykład pt: „Uprawnienia konsumenckie – zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego”, realizowany w ramach projektu „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie         w powiecie oświęcimskim”. W wykładzie uczestniczyły 64 osoby, które podczas spotkania zapoznały się z problematyką umów zawieranych przez konsumentów poza lokalem przedsiębiorstwa. Prowadzący omówił zasady wynikające z przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr. 22, poz.271 ze zmianami). Szczególnie przeanalizowano przepisy Rozdziału 1 powołanej ustawy, regulujące obowiązki przedsiębiorcy, który proponuje konsumentowi zawarcie umowy, prawo konsumenta odstąpienia od umowy oraz termin do wykonania tego prawa, wyłączenia przedmiotowe, czyli przypadki, w których przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów nie stosuje się. Podczas wykładu rozdano materiały oraz zapoznano beneficjatów z działalnością Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich. Wnioskiem końcowym dla uczestników wykładu pozostała zasada, że spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego