PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Urlop rodzicielski również dla samotnych ojców


2014-10-13

 Wkrótce z urlopów rodzicielskich będą mogli korzystać także samotni ojcowie. 30 września 2014 r. rząd przyjął projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS).

 
 
Obecnie ojciec może skorzystać z urlopu rodzicielskiego, gdy matka pracuje i wykorzysta pierwsze 14 tygodni zarezerwowanego wyłącznie dla niej urlopu. Ojciec, nawet jeśli pracował i opłacał składki, nie może z niego skorzystać. Jego prawo do urlopu wynika bowiem z uprawnień matki.
 
 
 
MPiPS chce wprowadzić zmiany, dzięki którym z urlopu rodzicielskiego będzie mógł skorzystać tata dziecka lub inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny w razie:
 
śmierci matki,
porzucenia przez nią dziecka,
gdy jej stan nie pozwala na opiekę nad dzieckiem.
 
 
Zmianią się także zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótszego niż 12 miesięcy okresu ubezpieczenia chorobowego. Chodzi o osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz innych grup zawodowych, dla których podstawą wymiaru składek jest kwota deklarowana. Zmiany te są konieczne ze względu na dużą skalę nadużyć.
 
Nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać od 14 dni od ogłoszenia ustawy.
 
 
Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego