PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Zasady podpisania umowy na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy


2014-05-16

 Wprowadzenie zasady podpisania umowy na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu pracy, nad którym trwają prace w Sejmie.

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy mówią, że umowa o pracę zawierana jest na piśmie. Jeżeli pracodawca nie zachował tej formy, musi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Przepisy te oznaczają w praktyce, że pracownika można dopuścić do pracy, nawet jeśli nie ma podpisanej umowy o pracę. Przepisy Kodeksu pracy nie uzależniają ważności umowy o pracę od zachowania formy pisemnej tej umowy. W praktyce część pracodawców wykorzystuje tę furtkę, twierdząc, że zawarcie umowy o pracę może nastąpić również ustnie, jak i poprzez dopuszczenie pracownika do pracy.
 
W rezultacie wielu pracowników pracuje „na czarno” i nie może wyegzekwować od pracodawcy terminu podpisania pisemnej umowy o pracę. 
Poselski projekt zmian w Kodeksie pracy, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie, nakłada na pracodawców obowiązek zawarcia umowy na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie zostanie zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca będzie musiał przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia, co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.
 
Zgodnie z założeniami zmian omawiana nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw. Nad projektem trwają obecnie prace w sejmowej Komisji ds. zmian w kodyfikacjach.
 
 
Więcej:
www.prawo.egospodarka.pl
Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego