PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW W LATACH 2009 - 2010


2011-01-17

Zestawienie osiągniętych rezultatów w ramach projektu
„Bliżej Obywatela -  poradnictwo prawne i obywatelskie w powiecie oświęcimskim” w latach 2009 – 2010

 

1. Odbyło się 3585 godzin porad prawnych i obywatelskich przeprowadzonych przez prawników i doradców prawnych zatrudnionych w trzech Centrach Porad Prawnych i Obywatelskich.


2. Przyjęto na porady prawne i obywatelskie 2195 Beneficjentów wg IKP / odbyło się 2637 wizyt Beneficjentów.


3. Udzielono 14570 porad prawnych i obywatelskich oraz 3435 informacji prawnych i obywatelskich.
 

4. Podczas indywidualnych spotkań Beneficjenci uzyskiwali również wsparcie w formułowaniu wniosków, pozwów oraz pism urzędowych, których łącznie przygotowano 956 egzemplarzy.
 

5. Przeprowadzono 19 Dni Porad Obywatelskich w siedmiu Gminach powiatu oświęcimskiego, podczas których przyjęto 155 Beneficjentów wg IKP / odbyło się 159 wizyt Beneficjentów. Podczas spotkań udzielono 1142 porady prawne i obywatelskie.
 

6. Zorganizowano 12 wykładów o tematyce prawnej, w których uczestniczyły 273 osoby.
 

7. 163 razy mieszkańcy powiatu oświęcimskiego skorzystali z Internetu w Centrum Porad Prawnych  i Obywatelskich w Chełmku oraz w Oświęcimiu
 

8. Wydano 18 numerów biuletynu prawnego „Bliżej Obywatela”, każdy w nakładzie 1000 egzemplarzy.
 

9. Przeszkolono siedmiu pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu; kierownika projektu, dwóch doradców klienta, dwóch prawników oraz dwóch doradców prawnych.
 

10. Uruchomiono portal internetowy „Bliżej Obywatela” pod nazwą www.prawo.kolping.pl na którym umieszczane są wszystkie informacje związane z realizacją projektu.
 

11. W 2009 roku utworzono i wyposażono dwa Centra Porad Prawnych i Obywatelskich w niezbędny sprzęt i materiały w Chełmku oraz Oświęcimiu. W miesiącu kwietniu 2010 roku uruchomiono dodatkowe Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich na terenie powiatu chrzanowskiego zlokalizowane w mieście Chrzanowie.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego