PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Zmiana w rozporządzeniu dot. utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych


2011-04-06

Z sądowej mapy zniknie kilkadziesiąt wydziałów pracy w sądach rejonowych w małych miejscowościach. 1 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 60, poz. 303).

Znosi ono wydziały pracy w sądach rejonowych, do których wpływało rocznie mniej niż 120 spraw, a więc średnio 10 pozwów w miesiącu. Likwidowane są też wydziały, do których wpływało więcej spraw, ale etatyzacja nie przekraczała 0,5 etatu sędziowskiego. Oznacza to, że na jednego sędziego przypadało za mało spraw.

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany organizacyjne:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku utworzono drugi Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz zmieniono się siedzibę Wydziałów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tego sądu;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie zniesiono Wydział Ubezpieczeń Społecznych tego sądu z siedzibą w Ełku;

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach uwzględniono przeniesienie Sądów Rejonowych w Ełku i Olecku z obszaru Sądu Okręgowego w Olsztynie do właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Suwałkach;

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu utworzono drugi Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.

5) zniesiono wydziały pracy w niektórych sądach rejonowych, których sprawy pracowniczych zostały przekazane do właściwości miejscowej sąsiednich, większych jednostek.

Na podst. Newslettera Radcy Prawnego www.lex.pl

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego