PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Zmniejszenie kwoty granicznej dla dorabiających emerytów i rencistów


2014-10-02

 Od 1 września 2014 r. znacznie zmniejszyły się kwoty graniczne dla dorabiających emerytów i rencistów. Sprawdź nowe limity, które znalazły się w komunikacie Prezesa ZUS.

 

W ciągu trzech miesięcy obowiązują niższe limity zarobków, jakie mogą osiągać z oskładkowanej pracy zarobkowej osoby pobierające wcześniejszą emeryturę czy rentę. Według Komunikatu Prezesa ZUS od dnia 1 września 2014 r. kwota przychodu odpowiadająca:
 
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2014 r. wynosi 2 618,00 zł;
 
130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2014 r. wynosi 4 862,00 zł.
 
W związku z powyższym żadnych konsekwencji nie powoduje przychód do 2618 zł. Powyżej tej kwoty ZUS wypłaci niższe świadczenie, a powyżej 4862 zł – zawiesi wypłatę.
 
 
Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego