PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Zwolnienie z podatku VAT bezpłatnej pomocy prawnej


2014-03-03

Spotkanie w MPiPS w sprawie propozycji dotyczących zwolnienia z podatku VAT bezpłatnej pomocy prawnej zawartej w projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki.
 
W dniu 18 lutego b.r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie w sprawie propozycji dotyczących zwolnienia z podatku VAT bezpłatnej pomocy prawnej zawartej w projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Jarosław Duda (Wiceminister, MPiPS), Mariusz Haładyj (Wiceminister, MG), Krzysztof Więckiewicz (Dyrektor DPP, MPiPS), przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Tomasz Bilicki (RDPP), Cezary Miżejewski (RDPP), ks. Stanisław Słowik (RDPP), przedstawiciele organizacji pozarządowych: Academii Iuris (wraz z mec. Dorotą Szubielską, Chadbourne&Parke LLP), Instytutu Prawa i Społeczeństwa Inpris, Związku Biur Porad Obywatelskich, Klonu/Jaworu, Instytutu Spraw Publicznych (reprezentującego Platformę Współpracy Organizacji Poradniczych i jej stanowisko wyrażone i przekazane na piśmie). Przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego i strona pozarządowa i wyrazili swoje zaniepokojenie proponowanymi w projekcie rozwiązaniami, które jej zdaniem mogą znacznie zmniejszyć zakres odbiorców bezpłatnych porad, podczas gdy krąg osób potrzebujących jest znacznie większy. Padły konkretne propozycje rozwiązań: zaproponowano poszerzenie katalogu odbiorców usług o osoby uprawnione do pomocy społecznej, wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, które byłyby objęte proponowanymi rozwiązaniami podatkowymi. Do tej koncepcji przychyliło się zarówno Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jak i Ministerstwo Gospodarki. Brak było jednak jednoznacznej odpowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów. Konkluzją ze spotkania była propozycja dalszej pracy nad tą propozycją pomiędzy Ministerstwem Gospodarki i resortem finansów.
Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego