PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Ile zapłacimy za paszport


2010-03-26

Czas letnich wakacji zbliża się wielkimi krokami. Ci z nas, którzy planują wyjazdy zagraniczne, już teraz powinni zainteresować się czy posiadają ważny paszport, gdyż na wydanie nowego dokumentu trzeba czasami czekać kilka tygodni.

Paszport jest wydawany na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych (wizerunku twarzy i odcisków palców) oraz uiszczeniu stosownej opłaty.
Dzieciom poniżej 5. roku życia wydawany jest, co do zasady paszport tymczasowy, niezawierający danych biometrycznych. Jeżeli jednak rodzice takiego dziecka zażądają wydania normalnego paszportu, organ ma obowiązek przychylić się do wniosku.

Wysokość opłat została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu. Nowy akt wykonawczy zaczął obowiązywać od 19 lutego br.
Zgodnie z jego postanowieniami za wydanie paszportu pobierana jest opłata w wysokości 140 zł.

Ustawa o dokumentach paszportowych przewiduje 50% ulgę w opłacie dla:

 • emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, jak również współmałżonków tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 • kombatantów i innych osób, do których znajdują zastosowanie przepisy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • dzieci do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniów i studentów.


Jeżeli dana osoba posiada kilka tytułów uprawniających ją do zniżki, zastosowanie znajduje tylko jedna z wyżej podanych.

Dodatkowo rozporządzenie w sprawie opłat (…) stanowi, że w przypadku dzieci do ukończenia 13. roku życia kwota za wydanie paszportu wynosi 60 zł.

Opłaty za wydanie paszportu nie pobiera się od:

 • osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
 • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.


Ustawa wskazuje ponadto okoliczności, w których osoba wnioskująca o wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego dokumentu może starać się o obniżenie opłaty. Dotyczy  to sytuacji, w których:

 • nastąpiła zmiana lub wystąpiła konieczność sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu (nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL),
 • nastąpiła zmiana wyglądu osoby posiadającej paszport, mogąca utrudnić ustalenie jej tożsamości,
 • w posiadanym dotychczas paszporcie nie ma miejsca na wizy lub stemple poświadczające przekroczenie granicy.


Jeżeli posiadacz paszportu z własnej winy utraci lub zniszczy paszport, opłata za wydanie nowego dokumentu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego zostanie podwyższona o 200% w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport.

Najmniej kosztuje wydanie paszportu tymczasowego. Za ten dokument pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.

Opłatę należy uiścić w kasie właściwego organu paszportowego lub na rachunek bankowy tego organu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych – Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu – Dz. U. Nr 25, poz. 126.
 3. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.

 


 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego