PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Kto może zatrzymac dowód tożsamości


2010-08-13

Wypożyczając w okresie letnim sprzęt rekreacyjny, czy też zatrzymując się w hotelu czy pensjonacie, często jesteśmy proszeni o pozostawienie dowodu osobistego jako gwarancji zwrotu sprzętu, bądź uregulowania należności. Trzeba jednak pamiętać, że bez względu na powód takie żądanie jest nie tylko bezprawne, ale jako wykroczenie jest zagrożone sankcją karną.

Powyższą kwestię regulują przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgodnie z jej przepisami dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Do takich z pewnością nie należą sytuacje opisane na wstępie. Co więcej, ustawa nakłada na każdą osobę będącą obywatelem polskim i zamieszkałą na terytorium Rzeczpospolitej obowiązek posiadania dowodu osobistego od ukończenia 18. roku życia (w wyjątkowych wypadkach obowiązek taki obciąża osoby, które ukończyły 15 lat). Zatrzymanie cudzego dowodu osobistego jest wykroczeniem obwarowanym sankcją kary ograniczenia wolności do 1 miesiąca lub karą grzywny.

Jeżeli więc w wypożyczalni sprzętu czy też w miejscu noclegu ktoś zażąda od nas pozostawienia dowodu osobistego, będziemy mogli sprzeciwić się takiej praktyce. Świadczący daną usługę nie będzie mógł  z tego powodu odstąpić od wykonania świadczenia, bowiem żądanie pozostawienia dokumentu jest bezprawne.

Czym innym jest przedstawienie dowodu osobistego celem dopełnienia obowiązku meldunkowego. Zgodnie z przepisami przybywający do domu wczasowego lub wypoczynkowego, pensjonatu, hotelu, motelu, domu wycieczkowego, pokoju gościnnego, schroniska, campingu lub na strzeżone pole biwakowe albo do innego zakładu ma obowiązek zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia. W celu dopełnienia tego obowiązku kierownikowi zakładu lub innej upoważnionej przez niego osobie należy przedstawić dowód osobisty lub, w uzasadnionych przypadkach, inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. Ustawa wskazuje również dane, które są potrzebne do dokonania meldunku. Należą do nich: imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres miejsca pobytu stałego, data przybycia i zamierzony czas trwania pobytu, numer i seria dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz oznaczenie organu, który go wydał.
Jak jednak wskazuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, obowiązek przedstawienia dowodu osobistego nie oznacza prawa do jego zatrzymania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach – tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego