PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Naziemna telewizja cyfrowa - obowiązki nadawcy i przedsiębiorców


2011-08-12

Naziemna telewizja cyfrowa staje się faktem również w telewizji publicznej. Wraz z wejściem w życie ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej rozpoczyna się stopniowy proces wprowadzania nowej technologii rozpowszechniania programów telewizyjnych.

Telewidzowie, którzy nie posiadają jeszcze odpowiednich odbiorników, nie muszą się martwić, początkowo bowiem programy telewizyjne rozpowszechniane będą równocześnie w sposób analogowy i cyfrowy. Wdrażanie nowej technologii odbywać się będzie na poszczególnych obszarach kraju zgodnie z terminami określonymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, aż do dnia 31 lipca 2013 r.

W związku ze zmianami Telewizja Polska S.A., Telewizja Polsat S.A., TVN S.A., Polskie Media S.A. oraz Telewizja Puls S.A. mają obowiązek prowadzenia kampanii informacyjnej, z której widzowie będą mogli się dowiedzieć o terminach zakończenia rozpowszechniania programów telewizyjnych w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną, sposobach dostosowania odbiornika telewizyjnego do nowych standardów, numerze bezpłatnej infolinii oraz adresie internetowym, pod którymi można będzie uzyskać niezbędne informacje.

Przekazy te mają mieć dwojaką formę:
•    trzyminutowych audycji, nadawanych co tydzień w godzinach od 1721,
•    trzydziestosekundowych ogłoszeń i komunikatów, nadawanych dwa razy dziennie w godzinach od 623.

Zarówno ci posiadający już odbiorniki cyfrowe, jak i ci, którzy planują zakup nowego sprzętu, muszą pamiętać jednak, że nie wszystkie telewizory spełniają wymagania techniczne i eksploatacyjne. Aby jednak przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą sprzętu RTV nie mogli wykorzystywać niewiedzy klientów i kusząc promocyjną ceną, pozbywać się niechcianych odbiorników, ustawodawca nałożył na nich kilka obowiązków.

Po pierwsze, sprzedaż telewizorów cyfrowych niespełniających określonych wymagań technicznych i eksploatacyjnych będzie możliwa tylko wówczas, gdy przedsiębiorca poinformuje kupującego o tym fakcie na piśmie (najpóźniej w chwili zawarcia umowy) i uzyska od niego potwierdzenie zapoznania się z tą informacją. Potwierdzenie takie również musi być sporządzone w formie pisemnej i musi zawierać poza oświadczeniem imię i nazwisko nabywcy.

W przypadku umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość informacja powyższa przekazana ma być właśnie tą drogą, najpóźniej w chwili złożenia nabywcy propozycji zawarcia umowy. Sfinalizowanie zakupu możliwe będzie dopiero po uzyskaniu od nabywcy potwierdzenia zapoznania się z informacją. Potwierdzenie składane ma być również przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, w sposób zapewniający identyfikację osoby składającej oświadczenie.

Po drugie, oświadczenia, o których mowa powyżej, muszą być przechowywane przez przedsiębiorców przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym zostało złożone.

Po trzecie, przedsiębiorcy trudniący się sprzedażą odbiorników cyfrowych będą zobowiązani do umieszczenia w widocznym i łatwo dostępnym miejscu informacji dla potencjalnego nabywcy o następującej treści: „Jedynie odbiorniki cyfrowe zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Jeżeli przedsiębiorcy nie będą wypełniali nałożonych na nich przez ustawę obowiązku, mogą zostać ukarani karą pieniężną.  Jej wysokość zależna będzie od stopnia szkodliwości czynu, zakresu naruszenia oraz dotychczasowej działalności przedsiębiorcy i będzie się wahać w granicach od 1 tys. do nawet  50 tys. zł.

Udzielanie i zamieszczanie informacji, jak również pobieranie od nabywców potwierdzeń przez przedsiębiorców obowiązkowe będzie w okresie od dnia 26 sierpnia br. do dnia 31 lipca 2014 r.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej  Dz. U. Nr 153, poz. 903.

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego