PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo administracyjne

Nowa stawka opłaty


2010-05-28

 

W związku z nowelizacją ustawy o opłacie skarbowej od 22 maja br. uległy zmianie niektóre stawki opłat za wizę wydawaną przez komendanta placówki Straży Granicznej. Zmiana jest związana z dostosowywaniem ustawodawstwa polskiego do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy. Akt ten określa stawki opłat oraz zwolnienia z opłat za wydanie wizy.  
 
Nowe stawki dotyczą dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Za wizę dla nich trzeba będzie zapłacić 35 euro. Dzieci poniżej 6. roku życia nadal pozostają zwolnione z opłaty skarbowej. Nie zmieniła się również stawka dla pozostałych podmiotów: we wszystkich innych przypadkach stawka opłaty skarbowej za wizę wydawaną przez komendanta placówki Staży Granicznej wynosić będzie 60 euro.
 
W związku z tym, że obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości wydawania wiz grupowych, zrezygnowano z określenia stawki za wizy wydawane dla grupy osób.
 
Do podmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej za wydanie wizy dołączyli przedstawiciele organizacji niekomercyjnych w wieku do 25. roku życia, uczestniczący w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych, organizowanych przez organizacje niekomercyjne.
 
Sposób przeliczania kwoty za wydanie wizy oznaczonej w euro również uległ zmianie. Do tej pory przeliczenia równowartości euro dokonywano według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o wydanie wizy. Od 22 maja przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o wydanie wizy.
 
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego