PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Przysposobienie – informacje ogólne


2014-07-28

 
       Przysposobienie, potocznie zwane adopcją jest to prawny sposób zapewnienia małoletniemu dziecku opieki. Przysposobić można jedynie małoletniego i tyko dla jego dobra.                       O przysposobieniu orzeka sąd opiekuńczy na wniosek przysposabiającego. Wniosek ten należy zgłosić w sądzie opiekuńczym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby przysposabiającego lub osoby mającej być przysposobioną. Do dokonania przysposobienia potrzeba jest zgoda obojga rodziców, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
 
Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat to także potrzebna jest jego zgoda. Jeśli zaś dziecko nie ukończyło jeszcze 13 lat, to jego zgodna nie jest warunkiem koniecznym dla dokonania adopcji, jednak powinno być ono wysłuchane przez sąd, o ile może pojąć znaczenie przysposobienia. Rozróżniamy trzy rodzaje przysposobienia: przysposobienie pełne, przysposobienie niepełne oraz przysposobienie całkowite.
 
We wniosku o przysposobienie należy podać takie informacje jak: czy małoletni wspólne zamieszkuje, czy składający wniosek faktycznie wykonuje obowiązki rodzicielskie, utrzymuje dziecko, czy wnioskodawca stanowi rodzinę wspólnie z dzieckiem, zawrzeć informację o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica czy rodziców biologicznych jeśli taka sytuacja występuje. 
 
Do wniosku o przysposobienie należy dołączyć: 
1. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, 
2. odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawcy
3. prawomocne orzeczenie Sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica/rodziców
4. zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy
5. można dołączyć także opinie z instytucji którym znana jest sytuacja małoletniego.
Od wniosku o przysposobienie nie pobiera się opłat.  Po rozpatrzeniu wniosku  i wydaniu postanowienia o przysposobieniu sporządza się nowy akt urodzenia dziecka.
 
Przysposobienie z ważnych powodów może zostać rozwiązane przez sąd, jednak rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka.
 
 
 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego