PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Zasiłek rodzinny


2014-07-28

 
                 Zasiłek rodzinny jest  to świadczenie przysługujące na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz do dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu oraz osobie uczącej się. Prawo do powyższych świadczeń uzależnione jest m.in. od kryterium dochodowego i obecnie wynosi 539 zł miesięcznie na osobę w rodzinie oraz 623 zł miesięcznie, jeżeli w rodzinie jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 
 
Wysokość przysługującego zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka i miesięcznie wynosi: 77,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 106,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 115,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 
Według ustawy przysługujące dodatki do zasiłku rodzinnego to:
1. dodatek z tytułu urodzenia się dziecka – jednorazowo 1000 zł
2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie trwania urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie
3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania się dziecka – 170 zł miesięcznie, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci
4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80 zł miesięcznie
5. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego – 100 zł na rok
6. dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 90 zł lub 50 zł miesięcznie
7. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 60 zł miesięcznie do 5 roku życia oraz 80 zł miesięcznie powyżej 5 roku życia
 
Dokumenty niezbędne do przyznania zasiłku rodzinnego dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków można składać w Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Spraw Społecznych, Referacie ds. Zasiłków Rodzinnych. Tam też można zasięgnąć szczegółowych informacji na temat ww. świadczeń.
Adres urzędu: ul. Stachowicza 18, 30 -103 Kraków, pn. - pt. w godz. 7.40-18.00 
tel. 12 616-50-00,  os. Zgody 2: pn. - pt. w godz. 7.40 - 15.30  tel. 12 616-87-29, 616-87-98
 
 
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego