PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Instytucjonalna piecza zastępcza


2014-10-02

 
Istnieją dwa rodzaje pieczy zastępczej – rodzinna oraz instytucjonalna. 
 
Do instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczamy:
 
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 
1. typu rodzinnego zgodnie z art. 95 ust. 4 w placówce opiekuńczej typu rodzinnego można umieścić w tym samym czasie łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywające w pieczy zastępczej. W przypadku  konieczności umieszczenia w placówce rodzeństwa za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci  - nie więcej niż 10.  Placówką opiekuńczo – wychowawczą kieruje dyrektor.  W placówce może być zatrudniona dodatkowa osoba jako pomoc przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich (co najmniej jedna w placówce gdy przebywa więcej niż 4 dzieci, co najmniej dwie gdy przebywa więcej niż 8 dzieci).  Zadaniem placówki jest wspólne wychowanie i opieka nad dziećmi, w różnym wieku w tym dorastające i usamodzielniające się.
 
2.    typu  socjalizacyjnego,   interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego zgodnie z art. 95 w placówkach są umieszczane dzieci powyżej 10 roku (w wyjątkowych przypadkach dzieci poniżej 10 roku) życia wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.  W okresie przejściowym w placówkach mogą przebywać dzieci powyżej 7 roku życia.  W tym samym czasie w placówce może przebywać  maksymalnie 14 dzieci, w okresie przejściowym tj. 9 lat od wejścia w życie ustawy liczba dzieci w placówkach nie może być większa niż 30 osób. 
 
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizującego  (zwana domem dziecka) ma za cel opiekę i wychowanie dzieci. 
 
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu interwencyjnego (zwana pogotowiem opiekuńczym) ma za cel doraźną pomoc nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej. 
 
Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu specjalistyczna – terapeutyczna ma za cel opiekę nad dzieckiem o indywidulanych potrzebach np., dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagającymi specjalistycznych metod wychowanych czy terapii.
 
 
 
 

 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego