PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Protokół z posiedzenia


2010-06-25

 

Rozpoznawanie spraw przed sądem cywilnym odbywa się jawnie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Z przebiegu posiedzenia sporządzany jest protokół. Dotychczas miał on wyłącznie formę pisemną. Zmieni się to jednak już od 1 lipca br.

 

Zgodnie z niedawno ogłoszoną nowelizacją przepisów kodeksu postępowania cywilnego, protokół co do zasady sporządzany będzie poprzez utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz – jak dotychczas – pisemnie, pod kierunkiem przewodniczącego.Tylko w wyjątkowych wypadkach (gdy ze względów technicznych niemożliwe będzie nagranie przebiegu posiedzenia) protokół będzie sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku utrwalania protokołu za pomocą urządzenia nagrywającego sporządzający go protokolant będzie podpisywał nagranie podpisem elektronicznym gwarantującym identyfikację jego osoby oraz rozpoznawalność jakiejkolwiek późniejszej zmiany protokołu. Sporządzony w ten sposób protokół nie będzie podlegał sprostowaniu.

Tak jak do tej pory protokół pisemny podpisywany będzie przez przewodniczącego i protokolanta.

Możliwe będzie również sporządzenie transkrypcji z odpowiedniej części nagranego posiedzenia. O zapis będzie mógł wnioskować przewodniczący, jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego orzekania. Jednak ostateczna decyzja w sprawie sporządzenia transkrypcji będzie należała do prezesa sądu. Transkrypcja będzie stanowiła załącznik do protokołu.

Szczegóły dotyczące rodzaju urządzeń rejestrujących,sposobu sporządzania zapisów medialnych, identyfikacji osób je sporządzających, jak również sposobu udostępniania oraz przechowywania takich zapisów określi w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości.

Wobec powyższych zmian strony i uczestnicy postępowania będą mieli nie tylko prawo przeglądania akt sprawy i otrzymywania z nich odpisów, kopii czy wyciągów. Możliwe będzie również uzyskanie dźwiękowego zapisu posiedzenia.

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. Nr 108 poz. 684.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego