PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo cywilne

Rowerzysta na drodze, cz. 1


2011-05-27

Rozpoczyna się sezon rowerowy. Zarówno rowerzyści, jak i inni uczestnicy ruchu, w tym piesi i kierowcy samochodów, powinni pamiętać o obowiązujących ich zasadach i zakazach, których naruszenie może skończyć się nie tylko nieszczęśliwym wypadkiem, ale również nałożeniem mandatu karnego.

Istotne jest po jakich drogach i w jaki sposób rowerzyści mogą się poruszać, nie łamiąc przepisów i nie stwarzając zagrożenia dla siebie i innych uczestników ruchu. Zasadą jest, iż rowerzyści mają obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli oczywiście są one wyznaczone dla kierunku, w którym się poruszają lub zamierzają skręcić. Jeżeli więc, pomimo istnienia takiej drogi lub pasa, będą jechali po jezdni wśród samochodów lub po chodniku pomiędzy pieszymi mogą zostać ukarani mandatem karnym w wysokości 50 zł. Czasami droga jest przeznaczona zarówno dla rowerów jak i dla pieszych. Korzystając z takiej drogi, rowerzysta musi pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności i ustępowaniu miejsca pieszym. Brawurowe zachowanie lub ewentualny wypadek na takiej drodze może go kosztować mandat w kwocie 50 zł.

Jeżeli wzdłuż drogi, którą porusza się rowerzysta, nie ma drogi rowerowej, czy też pasa specjalnie wydzielonego dla rowerów, ma on obowiązek poruszać się po poboczu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pobocze nie nadaje się do jazdy lub jazda  tamtędy utrudniałaby ruch pieszych. Za naruszenie tego obowiązku można dostać mandat w wysokości 100 zł. Należy zaznaczyć, że na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim rowerzysta może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku.

Przepisy zabraniają rowerzystom jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu (np. innego rowerzysty, motorowerzysty, motocyklisty, czy kierowcy samochodu). Wyjątek stanowi sytuacja, w której jazda obok innego rowerzysty czy motorowerzysty nie utrudnia innym poruszania się po jezdni i nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Za naruszenie zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu można otrzymać mandat w wysokości 50 zł, zaś za utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu poprzez jazdę obok innego roweru lub motoroweru – 200 zł.

Niedozwolone jest również czepianie się pojazdów oraz jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach. Naruszenie pierwszego z zakazów może nas kosztować 100 zł, zaś drugiego  50 zł.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych jest dozwolone tylko w wyjątkowych wypadkach:
•    gdy rowerzysta opiekuje się jadącym na rowerze dzieckiem w wieku do 10 lat,
•    gdy wzdłuż drogi (na której pojazdy mogą poruszać się z prędkością większą niż 50 km/h) nie ma specjalnego pasa dla rowerów, ani drogi rowerowej, a szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 m,
•    w przypadku niesprzyjających, zagrażających bezpieczeństwu rowerzysty, warunków pogodowych (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Jadąc chodnikiem rowerzysta musi pamiętać o stosownej prędkości, zachowaniu szczególnej ostrożności oraz o konieczności ustępowania miejsca pieszym. Naruszenie powyższych zasad może zostać ukarane mandatem w wysokości 50 zł.

Jeżeli rowerzysta ma pod opieką jadące na rowerze dziecko w wieku do 10 lat, może z nim jechać także lewą stroną jezdni, jak najbliżej krawędzi drogi, w razie potrzeby ustępując miejsca nadjeżdżającym pojazdom. Co do zasady rowerzyści powinni jechać jeden za drugim. Jeżeli jednak poruszają się drogą o małym natężeniu ruchu, a widoczność jest dobra, mogą także jechać obok siebie.

Dzieci do lat 7 można przewozić na swoim rowerze, pod warunkiem jednak, że siedzi ono w specjalnym, zapewniającym bezpieczeństwo, siodełku. Za nieprzestrzeganie tego przepisu można otrzymać mandat w wysokości 50 zł.

Od niedawna przepisy zezwalają również na przewóz dzieci w przyczepie konstrukcyjnie przystosowanej do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub przez wózek rowerowy.

Jeżeli rowerzysta zatrzymuje się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów, musi opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku. Jeśli tego nie uczyni może zostać ukarany mandatem w wysokości 50 zł.

Niedopuszczalne jest przewożenie rowerem osoby nietrzeźwej, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Takie działanie jest zagrożone mandatem w wysokości 150 zł.

Rowerzyści zapominają często, że zakaz korzystania podczas jazdy z telefonów komórkowych, wymagających trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku, dotyczy także ich. Taka rozmowa przez telefon może kosztować rowerzystę, podobnie jak kierowcę samochodu, 200 zł.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania rowerem, tzn. kartę rowerową lub prawo jazdy. Brak takiego dokumentu może zostać ukarany nałożeniem mandatu w kwocie 200 zł.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym  tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.
2.    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń   Dz. U. Nr 208, poz. 2023 z późn. zm.


droga dla rowerów  droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów , oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

pas ruchu dla rowerów  część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;

śluza dla rowerów  część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;

wózek rowerowy  pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego