PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Dodatek mieszkaniowy


2014-02-28

 
 
   Dodatek mieszkaniowy to dopłata do kosztów utrzymania mieszkania lub domu. Prawo do niego ma rodzina lub samotna osoba, której przysługuje tytuł prawny do lokalu (domu) oraz  spełnia inne warunki, o których mówi  ustawa o dodatkach mieszkaniowych. 
 
Dodatek mieszkaniowy może przysługiwać: najemcom mieszkań; posiadaczom mieszkań lokatorskich lub własnościowych; właścicielom mieszkań lub domów jednorodzinnych oraz osobom, które płacą odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. Tym ostatnim musi przysługiwać prawo do lokalu zamiennego lub socjalnego. To czy dodatek zostanie przyznany zależy od wysokości dochodów rodziny, powierzchni mieszkania (domu) oraz wydatków mieszkaniowych. Dochód przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 125 proc. najniższej emerytury w co najmniej dwuosobowym gospodarstwie, a  gdy chodzi o osobę samotną — 175 proc. 
 
Przez gospodarstwo domowe  należy rozumieć  osoby stale mieszkające pod jednym dachem i to nie tylko rodzina, ale i osoby niespokrewnione ze sobą tj. konkubenci. 
 
Dochód to wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe. Do dochodu nie wlicza różnego typu dodatków i zasiłków jak np. zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej. Kolejnym kryterium jest powierzchnia mieszkania. Ustawa  posługuje się pojęciem „ powierzchni normatywnej". Oznacza to, że tak jak w wypadku dochodu tak i tu dodatek przysługuje tylko na ściśle określoną liczbę metrów mieszkania.
 
Szczegółowe informacje i przyjmowanie interesantów:
 
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa
Referat ds. Dodatków Mieszkaniowych
 
1. ul. Stachowicza 18, 31-103 Kraków,  tel: (12) 616 50 21
     I piętro w godzinach 7.40 - 15.00
     parter, stanowisko 2 w godzinach 15.00 - 18.00
 
2. os. Zgody 2, Nowa Huta, tel: (12) 616 89 85
    parter, pok. Nr 7 w godzinach 7.40 - 15.30
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego