PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Preferencyjny VAT na ksiązki, gazety i czasopisma


2011-01-28

Od nowego roku zmieniają się szereg przepisów dotyczących podatku VAT. Niektóre z wprowadzonych zmian zaczęły obowiązywać już od stycznia, inne wprowadzane są stopniowo. Dotyczy to między innymi opodatkowania podatkiem VAT importu, dostawy i nabywania książek, broszur, gazet i czasopism.

Najkrócej, bo do 31 stycznia 2011 r., stosować będzie można obniżoną do 7% stawkę podatku VAT dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu:
 gazet oznaczonych symbolami ISSN, wytwarzanych metodami poligraficznymi, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU ex 58.13.10.0 (CN ex 4902 10 00),
 czasopism i pozostałych periodyków oznaczonych symbolami ISSN, wytwarzanych metodami poligraficznymi, zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU ex 58.14.1 (CN ex 4902 90).

Co istotne, zarówno w przypadku gazet, jak i czasopism obniżona stawka nie dotyczy wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe.
Po 31 stycznia 2011 r. aż do 31 grudnia 2013 r. stawka podatku dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu wskazanych powyżej towarów wynosić będzie, co do zasady, 8%.

Do 28 lutego 2011 r. obniżona została również 5% stawka podatku dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu czasopism specjalistycznych, która wynosi 0%. Podobnie jest w przypadku stawki podatkowej dla dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1), oznaczonych symbolami ISBN, oraz dla importu drukowanych książek i broszur (ex CN 4901) oznaczonych symbolami ISBN. W tym jednak wypadku obniżona do wysokości 0% stawka obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2011 r. Preferencyjną stawką nie została objęta dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie map i ulotek.

Preferencyjne stawki mogą być jednak stosowane pod pewnymi warunkami. Drukowane książki i broszury, o których mowa powyżej, musiały zostać przekazane do dystrybucji przed dniem 1 stycznia 2011 r., a dokonujący ich dostawy podmiot musiał ująć je w spisie z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 r. Oczywiście konieczne jest posiadanie stosownej dokumentacji potwierdzającej te okoliczności.

Z kolei w przypadku czasopism specjalistycznych oraz gazet, czasopism i pozostałych periodyków niezbędne jest, aby dystrybucja nakładu numeru rozpoczęła się przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Ministerstwo Finansów zwraca przy tym uwagę, że przy rozpatrywaniu kwestii przekazania do dystrybucji z punktu widzenia podatku VAT istotne jest, aby nastąpiło fizyczne wydanie towaru, które prowadzi w efekcie do jego dostawy, to znaczy do przeniesienia prawa do rozporządzenia nim jak właściciel. Jak wyjaśnia resort, w pojęciu tym zawarte może być również wydanie książek wytworzonych przez drukarnie, jeżeli w konsekwencji dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzenia nimi jak właściciel. Jeżeli więc książki zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2011 r. (czyli dostawa opodatkowana była jeszcze według stawki 0%), do dnia 30 kwietnia 2011 r.  możliwe będzie skorzystanie z preferencyjnej stawki podatkowej 0% na wszystkich etapach obrotu.  W przypadku książek wytworzonych przez drukarnie i fizycznie przez nie wydanych do końca 2010 r., jeżeli wydanie to wiąże się z dostawą książek na dalszych etapach dystrybucji, również w tym wypadku będzie możliwe skorzystanie z opodatkowania preferencyjną stawką 0% do końca kwietnia 2011 r.

Jak to już zostało wcześniej zaznaczone, warunkiem skorzystania z obniżonej stawiki jest odpowiednie udokumentowanie faktu przekazania towaru do dystrybucji do 31 grudnia 2010 r.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług   Dz. U. Nr 246, poz. 1649.
2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady w Centrum?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego