PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
Do druku

Prawo finansowe

Rozliczenie pracy wakacyjnej


2010-07-16

 

W czasie wakacji wiele osób, zwłaszcza uczniów i studentów, decyduje się podreperować swój budżet i podjąć pracę. Należy jednak pamiętać, że również od wynagrodzenia za pracę sezonową należy odprowadzić podatek, a uzyskany przychód wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.
Fakt wykonywania pracy wyłącznie w okresie wakacji nie zwalnia od rozliczenia się z fiskusem na takich samych zasadach, jak w przypadku wykonywania pracy przez cały rok. Od dochodów uzyskiwanych w okresie wakacji odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy. Do jej pobrania i przekazania do urzędu skarbowego zobowiązany jest płatnik, czyli w tym wypadku pracodawca. To również on ma obowiązek przygotowania i przesłania pracownikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-11. Co do zasady informację należy przekazać do końca lutego następnego roku. Jeżeli jednak obowiązek poboru zaliczek na podatek ustał w ciągu roku (co ma miejsce w przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy), pracodawca na pisemny wniosek pracownika jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania PIT-11 w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Nie oznacza to oczywiście obowiązku natychmiastowego rozliczenia go w ciągu roku. Informacja PIT-11 stanie się podstawą do sporządzenia rocznego zeznania, składanego do końca kwietnia roku następnego.
Obowiązek wykazania dochodu w zeznaniu rocznym dotyczy również osób, które w ciągu roku nie zarobiły więcej niż 3091 zł, czyli nie przekroczyły kwoty wolnej od opodatkowania. Jeżeli od ich zarobku odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy, po złożeniu zeznania rocznego pobrane kwoty zostaną podatnikowi zwrócone.  
Pracujący w czasie wakacji mogą oczywiście korzystać z różnych odliczeń od dochodu czy podatku. Dopuszczalne jest więc skorzystanie z ulgi internetowej czy też ulgi z tytułu wychowywania dziecka. Nie ma też ograniczeń jeżeli chodzi o wspólne rozliczanie się z małżonkiem czy z dzieckiem.
Należy również przypomnieć o obowiązującym w Polsce nieograniczonym obowiązku podatkowym, który oznacza, że osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają również dochody uzyskane za granicą. Sposób ich rozliczenia będzie uzależniony od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązującej w stosunkach pomiędzy Polską a krajem, w którym dochód został uzyskany.
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.

Powrót


Bliżej ObywatelaBiuletynCiekawe artykułyGaleriaPokój prasowy

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera

Sonda

Czy uważasz inicjatywę, jaką jest możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do porad prawnych i obywatelskich za istotną?
Statystyka

Kraków
Liczba osób:1090
Liczba porad i informacji:2329

Brzesko
Liczba osób:301
Liczba porad i informacji:620

Bochnia
Liczba osób:331
Liczba porad i informacji:732

Oświęcim
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

Maków
Liczba osób:1
Liczba porad i informacji:1

www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego